AVÍS LEGAL

En virtut de l’estipulat per l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, s’informa l’usuari que el domini ficeps3.com pertany, com a titular a:

FICEP STEEL SURFACE SYSTEMS, S.L. (d’ara endavant, FICEPS3)
CIF: B-65.326.878
Domicili Social en Carrer Tarragona, número 60
Vilassar de Dalt, (08993, Barcelona)
ficeps3.com

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona amb número de Tom 41898, Foli 16, Fulla B-394827, Inscripció 1a.

 

CONDICIONS D’ÚS

L’ús d’aquesta web es regirà per les presents condicions, incloent-se els continguts i serveis posats a la disposició dels usuaris. És per això que des de FICEPS3 li preguem que llegeixi atentament aquestes condicions ja que contenen tota la informació relativa als seus drets i obligacions.

Ha de saber que amb el mer accés a ficeps3.com ja se’l considerarà com a “usuari” de la mateixa i amb això accepta expressament, de manera automàtica i voluntària, les condicions vigents a cada moment. En cas que no desitgi acceptar-les se li recomana no continuar fent ús de la web.

FICEPS3 es reserva el dret, en exclusiva i en qualsevol moment, a revisar les presents condicions per a introduir modificacions derivades de canvis legislatius o per decisions corporatives, comprometent-se a publicar i amb això informar de les variacions que poguessin afectar els usuaris. Aquestes modificacions s’entendran acceptades quan l’usuari continuï fent ús del web.

Així mateix, FICEPS3 es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, l’estructura i disseny de ficeps3.com, així com els serveis o continguts. Amb aquests mateixos termes, durant les tasques de modificació, reparació, actualització o millores es podrà suspendre l’accés al web.

Podria ocórrer que derivat de les modificacions en el web descrites en el paràgraf anterior s’incloguessin nous continguts o serveis que a més d’estar subjectes a aquestes Condicions d’Ús també ho estiguessin a Condicions Particulars o Especials que ampliessin o substituïssin les presents. En cas que hi hagués alguna discordança entre les generals i les particulars, prevaldrà l’estipulat en aquestes últimes.

 

Obligacions i responsabilitats dels usuaris

Durant l’ús del present web, l’usuari es compromet a no contravenir la legislació vigent, la bona fe, els usos generalment acceptats i l’ordre públic, quedant prohibit l’ús amb finalitats il·lícits, enganyosos, malintencionats o lesius per a FICEPS3 o tercers. Per tant, l’ús ha de ser adequat i correcte, abstenint-se l’usuari a realitzar conductes nocives a la imatge, interessos i/o drets de FICEPS3 i/o de tercers o danyi, inutilitzi o sobrecarregui el web. Així mateix, haurà d’abstenir-se d’accedir, utilitzar i/o manipular les dades de FICEPS3.

L’usuari es compromet a facilitar informació veraç a través de les comunicacions amb FICEPS3, constituint-se com a únic responsable dels danys o perjudicis que pogués causar aquesta informació, per ser inexacta o falsa, tant a la nostra empresa com a tercers.

FICEPS3 adopta les mesures de seguretat raonablement adequades per a detectar l’existència de virus. No obstant això, s’ha de tenir en compte que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics no són enterament fiables, per la qual cosa FICEPS3 no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que poguessin incidir en els sistemes informàtics, documents i/o fitxers de l’usuari. Preguem als usuaris que s’abstinguin d’introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o sistemes físics o lògics que puguin provocar danys a FICEPS3 o tercers.

FICEPS3 es reserva el dret a emprendre les accions legals necessàries en defensa dels seus interessos o suspendre temporalment, i sense previ avís, l’accessibilitat a la website amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.

 

Propietat Intel·lectual i Industrial. Admissió de backlinks / hiperlinks

Permís per a reproduir fotografies

Els continguts, les fotografies, vídeos, els dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques o qualsevol altre signe que pugui ser susceptible de comercialització o ús industrial mostrats en el web són propietat de FICEPS3, o de tercers titulars que hagin autoritzat degudament la seva inclusió en el web o en qualsevol xarxa social on FICEPS3 estigui present, excepte en aquells casos en què existeixi una indicació expressa en contra, i estan protegits, entre altres, per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial.

Queda prohibida la reproducció de la present web, així com cap dels seus continguts, excepte autorització expressa i per escrit de FICEPS3. Sense perjudici, l’usuari tindrà el dret a crear enllaços a la pàgina de la website per a l’ús privat i no comercial subjecte a diferents condicions, reservant-se FICEPS3 el dret a sol·licitar, en qualsevol moment, l’eliminació immediata de qualsevol enllaç a la website. Les condicions són:

Serà un dret revocable i no exclusiu.

No podrà donar a entendre que FICEPS3 recomana aquest lloc web, serveis o productes ni falsejar la seva relació.

No ha d’incloure continguts considerats de mal gust, obscens, ofensius controvertits, incitadors a la violència o discriminació per sexe, raça o religió, contraris a l’ordre públic o il·lícit.

L’enllaç ha de dirigir al web, sense que es permeti la reproducció com a part del seu web o dins d’un dels seus frames o crear un browser sobre qualsevol de les pàgines de la web.

FICEPS3 no pot controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web que tinguin establerts enllaços amb destinació a la web. Per aquest motiu, no es fa responsable de qualsevol aspecte relatiu a tals llocs web.

 

Responsabilitat de l’empresa

FICEPS3 no es fa responsable de les deficiències del servei del seu proveïdor de serveis, ni de les xarxes de comunicació, ni dels problemes resultants del mal funcionament o ús de versions no optimitzades de qualsevol mena de navegador, així com d’aquelles derivades d’interrupcions prolongades del subministrament elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, explosions, inundacions, actes i omissions del Govern, i en general tots els supòsits de força major o de cas fortuït.

Tant l’accés a la web com l’ús que pugui fer-se de la informació continguda en la mateixa és d’exclusiva responsabilitat de qui el realitza. Per tant, FICEPS3 no es responsabilitza de les conseqüències que pogués ocasionar aquest ús o accés a la informació i únicament procedirà a l’eliminació, al més aviat possible, dels continguts que poguessin generar algun tipus de mal o perjudici, sempre que així es notifiqui o tingui coneixement efectiu.

FICEPS3 no respondrà dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que s’ocasionessin al sistema informàtic de l’usuari, fitxers o documents emmagatzemats en aquest, quan tinguin origen en un virus provinent de l’ordinador de l’usuari, malament funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades d’aquest, d’avaries telefòniques, interferències, omissions o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic motivats per causes alienes a FICEPS3.

 

Normes d’Ús de la pestanya Notícies

La pestanya “Notícies” de ficeps3.com informa sobre novetats, notícies, serveis oferts i qualsevol informació general relacionat amb FICEPS3. La present website no ofereix la possibilitat de participar amb els seus comentaris en les entrades publicades.

FICEPS3 recomana als usuaris que, sota la seva responsabilitat, llegeixin atentament les presents condicions especifiques doncs amb aquesta s’entendran acceptades les presents normes d’ús íntegrament.

 

Resolució de conflictes. Llei aplicable i jurisdicció

Les presents Condicions Generals d’Ús es regiran per la legislació espanyola i, especialment, a la legislació en matèria de protecció de dades de caràcter personal (Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el seu Reglament de desenvolupament) i a la legislació en matèria de serveis de la societat de la informació (Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic). Qualsevol controvèrsia serà resolta davant els Tribunals de Barcelona.

Parlem sobre el teu proper projecte?

Escriu-nos aquí i de seguida contactarem amb tu per a parlar sobre el teu pròxim projecte.

O, si ho prefereixes, truca'ns o escriu-nos un correu electrònic.

+34 931 175 472
ficeps3@ficeps3.com

En compliment de la GDPR informa que les dades personals incloses en aquest formulari estan custodiats per FICEPS3 per poder realitzar tasques de comunicació relacionada amb la web. En cap cas les seves dades personals seran transferits a terceres empreses

5 + 3 =

En aquest web utilitzem cookies. Et recomanem l'acceptació d'aquestes per gaudir d'una navegació òptima, en cas contrari només s'utilitzaran les cookies necessàries per poder navegar. Pots consultar les preferències de privadesa per obtenir més informació sobre les cookies utilitzades.

Privacy Settings saved!
Política de Privacitat

Aquest lloc web emmagatzema informació anònima provinent de cookies. Consulta les diferents cookies que utilitzem per facilitar la teva navegació.

Aquestes cookies ens permeten comptar visites i fonts de trànsit, de manera que podem mesurar i millorar el rendiment del nostre lloc.

Seguim la informació de l'usuari anonimitzada per millorar el nostre lloc web.

Rebutjar serveis
Acepto els serveis