Turbina Smart Wheel

Des de FICEP S3 coneixem de prop els problemes que sorgeixen quan els nostres clients es veuen obligats a realitzar una parada de producció. Per això, la nostra oficina tècnica ha estat col·laborant amb diferents empreses que fabriquen i subministren turbines i alhora ha aportat els seus coneixements per a desenvolupar les millors turbines del mercat. Ja sabeu que per a FICEP S3 és molt important subministrar el millor material amb una relació qualitat-preu òptima.

Sabem que molts dels nostres clients han realitzat un bon manteniment sobre la seva maquinària. No obstant, hem de recordar que dins de les turbines hi ha peces metàl·liques que estan en constant contacte amb l’abrasiu. Tot i que aquest contacte és en realitat mínim, la seva renovació i actualització són necessàries per tal d’aconseguir un acabat d’alta qualitat. Per aquests motius, després de provar vàries marques del mercat, FICEP S3 recomana IR per les següents raons:

  • Ofereix tres nivells de qualitat final, en funció de les necessitats de la producció.
  • Tots els components de la turbina són intercanviables amb peces de desgast de diferents materials, amb un cost relativament baix.
  • La velocitat de l’abrasiu es pot incrementar, així com adaptar el patró de granallat a les necessitats de l’usuari.
  • El granallat pot ser reversible: pot girar en totes direccions i granallar igualment. Això passa degut a la geometria de les seves paletes.
  • Té una gran resistència de desgast, cosa que fa que es prolongui la seva vida útil.
  • Redueix el consum d’energia, el consum de granalla, el desgast d’aquesta última, les vibracions i el soroll.
  • El seu ràpid esquarterament facilita que el manteniment es realitzi ràpidament, acossenguint que les parades de producció siguin molt curtes.
  • Si alguns dels nostres clients desitja substituir les turbines de Gietart C350 i C380 per unes turbines més eficients i modernes, FICEP S3 s’encarrega de la instal·lació i posta en marxa d’aquestes.

    Si està interessat en alguna d'aquestes màquines contacti amb nosaltres