Martell Piló o Martinets

Els martells pilons o martinets MP NARGESA són fabricats en xapa d'acer soldat i mecanitzat. S'utilitzen en moltes ferreries per a fabricar tot tipus de peces per la forja ornamental, facilitant el treball de modelar el ferro en calent. Utilitzant diferents utilitats emboteixen, modelen, tallen, foraden, reblen i estampen, entre d’altres coses, tot tipus de metalls.

Els matinets MP Nargesa funcionen mitjançant dos cilindres, un de posterior i un altre frontal que és el que impulsa el plançó per a realitzar el cop.

El motor de martinet mou la biela del cilindre posterior o compressor i l'aire comprimit passa al cilindre davanter a través de les vàlvules que controlen la carrera del cop.

 

 

 

vervideo

Veure vídeo

NARGESA MP60

-Pes nominal del cop: 60 Kg.

-Cops per minut: 220

-Recorregut màxim del cop: 230mm

-Capacitat màxima de treball en rodó: 70mm

-Capacitat màxima de treball en quadrat: 60x60mm

-Potencia del motor: 5,5 Kw

-Pes: 1200 Kg

 

NARGESA MP50

-Pes nominal del cop: 50 Kg.

-Cops per minut: 220

-Recorregut màxim del cop: 230mm

-Capacitat màxima de treball en rodó: 60mm

-Capacitat màxima de treball en quadrat: 50x50mm

-Potencia del motor: 5,5 Kw

-Pes: 1100 Kg

 

 

Especificacions

-Compressor incorporat: No necessita cap tipus de compressor extern.

-Bastidor d'acer soldat i mecanitzat, no és de fosa.

-Sistema de greixatge automàtic.

-Cilindre orientable per a facilitar el treball de l'operari.

-Protecció frontal per les projeccions.

-Protecció del pedal d'accionament.

-Protecció elèctrica en el motor.

-Parada d'Emergència.

-Motlles fabricats en acer especial per suportar grans impactes a grans temperatures.

-Gran varietat d'utillatges i motlles intercanviables.

-Fabricació d'utillatges a mesura.

Si està interessat en alguna d'aquestes màquines contacti amb nosaltres