Els Forns De Forja

Els Forns de forja Nargesa H1, H2 i H4 van ser dissenyats per escalfar ferros. Les nostres forges de propà són utilitzades en ferreries per a la forja ornamental, modelar el ferro fins a aconseguir les formes desitjades, treballar els extrems, fabricar ferradures o temperar peces, d’entre altres opcions.

Tots els forns de forja a propà Nargesa H1, H2, H4 tenen una porta posterior desmuntable per tal de poder escalfar les barres de ferro en el centre. Cosa que facilita i agilita el treball en peces de grans longituds.

Forn de forja a propà H4 NARGESA de 4 cremadors

Utilitzat en ferreries per a la forja ornamental, permet modelar el ferro fins a aconseguir les formes desitjades, treballar els extrems, fabricar ferradures, temperar peces… És un bon substitut a l'antiga Forja.

El forn Nargesa H4 té quatre cremadors.

Especificacions

-Tots els cremadors poden funcionar de manera independent. No és necessari que funcionin tots a l’hora.
-Temperatura d'abast, 1300ºC.
-Pressió regulable de 0,5 a 2 Bar.
-Consum màxim d'1 Kg/h. per cremador. (x4).
-Alimentació a Gas Propà.
-Cambra de combustió aïllada amb fibra ceràmica i maó refractari.
-Cavitat interna útil del forn H4: 280mm d'ample x 100mm d'alt i profunditat de 470mm.
-Porta posterior desmuntable per poder treballar les barres de ferro en el centre.
-Capacitat màxima Ø 80mm.
-El forn Nargesa H4 s'envia completament muntat.

 

Forn Nargesa H2 de dos cremadors

Especificacions

-Tots els cremadors poden funcionar independentment. No és necessari que funcionin tots a l’hora.
-Temperatura d'abast, 1300ºC.
-Pressió regulable de 0,5 a 2 Bar.
-Consum màxim d'1 Kg/h. per cremador. (x2).
-Alimentació a Gas Propà.
-Cambra de combustió aïllada amb fibra ceràmica i maó refractari.
-Cavitat interna útil del forn H2: 280mm d'ample x 100mm d'alt i profunditat de 210mm.
-Porta posterior desmuntable per poder treballar les barres de ferro al centre.
-Capacitat màxima Ø 80mm.
-El forn Nargesa H2 s'envia completament muntat.

 

Forn Nargesa H1 d'un cremador.

Especificacions

-Temperatura d'abast, 1300ºC.
-Pressió regulable de 0,5 a 2 Bar.
-Consum màxim d'1 Kg/h. per cremador. (x1).
-Alimentació a Gas Propà.
-Cambra de combustió aïllada amb fibra ceràmica i maó refractari.
-Cavitat interna útil del forn H1: 140mm d'ample x 100mm d'alt i una profunditat de 210mm.
-Porta posterior desmuntable per poder treballar les barres de ferro al centre.
-Capacitat màxima Ø 80mm.
-El forn Nargesa H1 s'envia completament muntat.

 

Avantatges

-Ràpid abast de la temperatura de treball.
-És net i no produeix emissions nocives per a la salut.
- de fàcil encès.
-Possibilitat de trasllat al lloc de treball.

 

Seguretat

-Reductor de pressió entre el tanc i la mànega d'alimentació.
-Vàlvula antiretorn de flama.
-Vàlvula de dispositiu tèrmic. Tanca el pas del gas en cas de detectar una anomalia.
-Pantalla metàl·lica de seguretat ajustable en el frontal. Permet evitar les projeccions de -partícules de ferro que puguin desprendre's.
-Tots els components són estàndard a nivell internacional i fàcils de trobar en qualsevol magatzem o Ferreteria.
-El forn Nargesa H4 s'envia completament muntat.

 

Si està interessat en alguna d'aquestes màquines contacti amb nosaltres